Infolinka:
   0944 500 666
Váš nákupný košík je prázdny

Alternatívne riešenie sporu - Plarforma RSO

Od 1. februára 2016 nám vznikla informačná povinnosť zverejniť na našej webstránke informácie pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho rešienia sporov (ARS) a tiež o platforme RSO. Túto povinnosť určuje zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Klient - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.






OFICIÁLNE
ZASTÚPENIE





HLAVNÝ
PARTNER




PLATBA
NA DOBIERKU




PLATBA
KARTOU




DORUČENIE
KURIÉROM


OSOBNÝ
ODBER